Version 6.36 (V1, V2) / 3.36 (V3) Trong ITV Việt

Xem lại bên góc trái ở trên cùng khi vào iTV Việt có đúng với version 6.36 (ITV VIET V1, V2) version 3.36 (ITV VIET V3). Nếu không hộp iTV Việt chưa được update.


Cần reboot lại và vào lại iTV Việt để update, nếu có trở ngại, xin vui lòng gọi lại tiệm.


4 people like this