Start a new topic

Tốc độ internet bao nhiêu Mbps có thể dùng ITV Viet?

 Xin hỏi tốc độ internet bao nhiêu Mbps có thể dùng ITV Viet? Tôi hiện ở Lincoln, Ne và sử dụng mạng internet của nhà cung cấp Inernet Nebraska. Xin cảm ơn.


Hello,


Internet thấp nhất là 5 Mbps có thể sử dụng được, nhưng khoảng 10 Mbps + là tốt hơn.Xin cảm ơn vì đã trả lời rất nhanh. Cho tôi hỏi thêm: 1 hộp ITV Viet có thể sử dụng cho bao nhiêu TV được? Một lần nữa xin cảm ơn.

 

1 hộp ITV Viet có thể sử dụng cho 1 TV.  Cám ơn

Một lần nữa xin cảm ơn.

 

May ITV Viet very good hon tat ca may TV BOX VN Toi dang xai rat tot


Login or Signup to post a comment