Start a new topic

Tốc độ internet bao nhiêu Mbps có thể dùng ITV Viet?

 Xin hỏi tốc độ internet bao nhiêu Mbps có thể dùng ITV Viet? Tôi hiện ở Lincoln, Ne và sử dụng mạng internet của nhà cung cấp Inernet Nebraska. Xin cảm ơn.


May ITV Viet very good hon tat ca may TV BOX VN Toi dang xai rat tot


Một lần nữa xin cảm ơn.

 

1 hộp ITV Viet có thể sử dụng cho 1 TV.  Cám ơn

Xin cảm ơn vì đã trả lời rất nhanh. Cho tôi hỏi thêm: 1 hộp ITV Viet có thể sử dụng cho bao nhiêu TV được? Một lần nữa xin cảm ơn.

 

Hello,


Internet thấp nhất là 5 Mbps có thể sử dụng được, nhưng khoảng 10 Mbps + là tốt hơn.Login or Signup to post a comment