Start a new topic

Màng hình nằm ngang

Làm ơn xin chỉ giúp sửa lại màng hình chánh , máy của tôi bay giò thành hình ngang phải chỉnh như thứ nào thanks

Nen thu khoi dong lai may. Co 2 cach de khoi dong:


1. Vao HOME > Chon icon REBOOT > Chon YES, bam OK


hoac,


2. Rut day dien va cam day lai, roi bam nut POWER (phia truoc)

Cảm ơn !
Login or Signup to post a comment