Start a new topic

Không vào được iTV Việt

Khi vào lần đầu app itv Việt thì tự động thoát ra Home, xong vào lại thì màn hình tối đen không hiển thị gì. Đã thử task killer và reboot nhiều lần vẫn y vậy. Youtube vẫn vào bình thường nên không phải do Wi-fi.

Xin được giúp đỡ!


3 people have this question

Hello,


Xin vui long thu nhung buoc nay:


- Vao HOME

- Chon SETTINGS, bam OK

( Neu co menu NETWORK, SCREEN, INTERFACE, INFO... sang qua INFO va vao MORE SETTINGS )

- Bam xuong hang APPS

- Chon ITV Viet

- Bam vao FORCE STOP, va OK

- Bam vao CLEAR CACHE


- Xong roi tro lai ve HOME

- Mo lai app iTV Viet


Neu khong duoc, xin lac voi chung toi tai so dien thoai:


1-855-479-6202


Cam on.

Mo may chi thay chu ITVViet chop roi lai tat???khong vao duoc xin chi gium.

Xin vui long goi chung toi de duoc them huong dan:


1-855-479-6202 (mien phi Canada va USA).


Cam on.