Start a new topic

Karaoke app

 Hello,

Các anh có thể thêm chức năng tăng giảm tông (key) của bài hát karaoke vào ikaraoke viet được không? Em nghĩa nhiều người sẽ thích lắm để có thể hát được những bài hát của cả nam lẫn nữ giống như cái app của Hanet. Cám ơn.


2 people have this question
1 Comment

Toi cung dang tim chuc nang do

Login or Signup to post a comment