Trong iTV Việt nêu bị loading ….lâu.Tuyệt đối không nên rút dây điện ra.

Bấm vào Home- vào Task killer -OK-iTv Việt-OK-qua –YES- OK –để đóng iTv Việt.

Vào lại Home mở lại iTV Việt.

Program mới có thể đóng lại iTV Viêt nhanh chóng.Trên remote control có ô vuông (stop,bên phải của nút return)

khi bấm vào sẽ có ô yes để quit program. Sau khi quit máy sẽ trở lại home. Nếu không thực hiện được phương pháp này phải dùng Task killer.