Đôi khi máy chạy tốc độ nhanh, khi vào các website như 88, yêu phim, 108,...AZ drama, dramago, Movie Khmer, Pinoy ako,.....quá nhanh. Không kịp bắt website.

Do đó sẽ nghe tiếng ding..dong..và sẽ thấy : files..playlists....video add-ons.

Bấm return, và vào lại website đó.Nếu bấm vài lần vẫn còn tình trạng cũ, như vậy website đó đã mất.Chúng tôi sẽ tìm cách phục hồi lại.