Nếu phụ đề không đúng. Khi bấm vào phụ đề, xuống Manual search string - OK - đánh vào ô tìm kiếm tên của phim, xong bấm Done.

Máy sẽ tìm phụ đề của phim. Nên nhớ phim phải đúng tên phim và năm sẳn suất hoặc phần 1, 2, 3...