Add to Favourite. Nếu coi phim bộ nhiều tập, để khỏi phải vào tìm kiếm lại mỗi lần muốn xem.Bỏ vào mục ưa thích.