Khi vào iTV Việt sẽ có hàng chữ chạy ở dưới, cho biết latest version  AA (version hiện tại), Xem lại bên góc trái ở trên cùng khi vào iTV Việt có đúng với version AA. ( ITV VIET- version...........- internet connected).

Nếu không hộp iTV Việt chưa được update. Qua bên trái bấm vào CLEAR CACH -qua yes-ok. Chờ program trở lại Home. Vào lại iTV Việt khoãng 5 phút sau máy sẽ tự động update lên version mới. Nếu không, bấm qua bên trái .Quit . Sau đó vào lại iTv Việt. Làm vài lần, máy sẽ tự động lên version mới nhất.

 Nếu có trở ngại, xin vui lòng gọi lại iTV Việt.