Đây là hướng dẫn để update máy nhanh hơn:


- (HOME) Mở ra app ITV VIET

- Bấm  qua bên trái (LEFT ARROW)

- Chọn CLEAR CACHE, bấm OK

- Chọn YES, bấm OK


- Chờ khoảng  2 - 5 phút.  ITV VIET sẽ tự động quit và trở lại về HOME

- Mở ra app ITV VIET lại

- Cho khoảng 5 - 10 phút.  ITV VIET sẽ update lên version mới nhất, Nếu không (qua trái) Quit sau đó vào lại.