Thỉnh thoảng bạn cần phải clear cache trong máy để máy chạy nhanh hơn, Khi vào iTV Việt bấm qua bên trái (phần UNLOOCK) sẽ thấy CLEAR CACHE. Vào clear cache bấm OK xong qua Yes -OK- Chờ đến khi iTV Việt trở lại HOME. Sau có thể trở vào lại iTV Việt. Nên làm 2-3 lần mỗi tháng. Nếu máy chưa update, nên làm cách này máy sẽ update nhanh hơn.