Trong iTV Viêt lên Viêt TV qua Tổng Hợp số 1. Xuống cuối cùng sẽ có Help menu.

  Hoặc trong iTV Việt bấm qua trái sẽ thấy Help menu. Có phần cài đặt thêm apps.

1-Nếu máy chưa có app Viet Live (TV Viet & Bóng đá) nên cài thêm app này. Có hơn 100 đài truyền hình trực tiếp tại Việt Nam.

Gồm VTV, VTV cap,HTV.SCTV.Tổng Hợp, Địa phương,..Điều quan trọng nếu không xem phải bấm return return....đến khi nào trở lại Home. Nếu không khi vào lại sẽ bị tình trạng mở 2 lần ô đó,sẽ không xem được phải REBOOT máy mới vào lại được. 

Khi vào kênh TV bấm chon đài, nếu chương trình bị chậm. Bấm vào Menu trong remote sẽ cho tự chon server khác

 NẾU MÁY NHÀ KHÔNG CÓ APP NÀY CẦN PHONE LẠI ITV VIÊT ĐỂ TRỢ GIÚP.

2-Trong phần cài đặt thêm app, xuống other apps. Trong đó sẽ có app MOBDRO.

App này có Tin tức, Thể thao trực tiếp và vài chương trình khác....Thỉnh thoảg sẽ thấy hiện lên quãng cáo, chỉ cần bấm return. 

 3- Nên vào đây thường xuyên, xem có những app mới để cài đặc thêm.