Bị stuck và loading,

1 - Trên remoted control, bấm vào ô STOP qua YES - ok -.

2 - Home 2 lần bấm ok vào những app muốn đóng bấm ok.

3 - Highlight iTV  bấm Menu trên remote qua app setting 0k chọn Force stop ok. Về Home mở lại iTV.

4 - Home xuống Help qua Reboot ok chọn Yes ok.