Trong iTV ( V logo ) bấm qua trái sẽ có Help, hoặc bấm lên ? sẽ có phần cài đặt chỉnh sửa và lấy ra những apps không cần.

Khi mở các apps, nếu có hỏi UPDATE, START, ALLOW,.. nên bấm Ok để cập nhật hoặc đồng ý,..

Nên xem các apps trong iTV ( V logo ). Khi xem trong iTV ( V logo ) các apps sẽ thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất. Không như trong Home các apps sẽ không thể cập nhật phiên bản mới nhât.