Xin đọc hướng dẫn cách sử dụng và sửa lại remote sau đây: