Trở Ngại Kỹ Thuật

Cách giải quyết nhanh chóng khi bị loading....trong iTV Việt.
Trong iTV Việt nêu bị loading ….lâu.Tuyệt đối không nên rút dây điện ra. Bấm vào Home- vào Task killer -OK-iTv Việt-OK-qua –YES- OK –để đóng iTv Việt....
Wed, 20 Apr, 2016 at 11:53 PM
Vào iTV Việt không lên hình.
Khi vào iTV Viêt bị tối không lên hình. Vào Home ,Task killer để đóng iTV Viêt. Trở ra mở lại iTV Việt. Nếu làm vài lần vẫn không thay đổi. Vào setti...
Thu, 21 Apr, 2016 at 12:14 AM
Âm thanh nhỏ lại hoặc không nghe tiếng.
Không nghe tiếng.Trở lại home , REBOOT máy. Vào youtube chọn 01 video để play , chuyển volume lớn lên , sau đó vào lại iTV Việt. Nếu iTV Việt 1K &am...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:46 PM
Trong iTV Việt , các chương trình bị báo lỗi..failed....hoặc nghe tiếng...từng tưng tứng..
Máy thỉnh thoảng không còn kết nối với internet , khi mở các chương trình sẽ bị báo fail hoăc nghe tiếng.. dinh,dong…Cần phải vào HOME để REBOOT máy. Xo...
Wed, 17 Jun, 2015 at 4:01 PM
Nên đọc những thông báo mới.
Thường xuyên xem phần thông báo ở dưới iTV Việt , có gì thay đổi và xem máy nhà đã update chưa?Máy nhà phải có cùng version trong thông báo.
Wed, 17 Jun, 2015 at 4:04 PM
Máy chạy chậm lại hoặc không update version mới.
- Đôi lúc xem các chương trình vô tình bấm vào phần download nên máy bị đầy. Sức chứa của máy sẽ không còn nữa.Do đó sẽ làm cho máy chạy chậm lại hoặc kh...
Sun, 15 Nov, 2015 at 8:04 PM
Xem phim từ các website bị báo lỗi. Files...playlists...video add-ons....
Đôi khi máy chạy tốc độ nhanh, khi vào các website như 88, yêu phim, 108,...AZ drama, dramago, Movie Khmer, Pinoy ako,.....quá nhanh. Không kịp bắt website....
Wed, 17 Jun, 2015 at 4:51 PM
UPDATE
Đây là hướng dẫn để update máy nhanh hơn: - (HOME) Mở ra app ITV VIET - Bấm  qua bên trái (LEFT ARROW) - Chọn CLEAR CACHE, bấm OK - Ch...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:46 PM
Không có bàn phiếm (No keybroad)
Home - setting - ok - info - more setting - ok - ( cho máy 1K và 4K v2) xuống Language & input - ok - Default -ok- Hardware lúc này đang  ON. Bấm O...
Tue, 6 Feb, 2018 at 3:58 PM
Server off line, có internet nhưng mở lên các icon hoặc youtube không có gì.
Khi vào youtube sẽ không lên hình, hoặc vào iTV V , mở các ô Viêt phim, Tổng Hợp #1 không có gì. Trong iTV V nhìn vào góc phải sẽ không đúng ngày, tháng, n...
Wed, 7 Feb, 2018 at 11:38 AM