Thông Báo

Sửa lại UNO
Nếu lỡ update UNO và không thể sử dụng được cần làm theo hướng dẫn như sau : -Vào setting xuống phần apps, tìm app UNO bấm OK qua UNINSTALL - ok -xó...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:47 PM
Tổng Hợp số 1.
Trong iTV Viêt ,lên Viêt TV vào Tổng Hợp số 1 có tất cả các chương trình được chon lọc và sắp xếp thứ tự để dễ dàng sử dụng không cần tìm kiếm. Tất cả ...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:47 PM
Muốn biết máy đã update chưa?
  Khi vào iTV Việt sẽ có hàng chữ chạy ở dưới, cho biết latest version  AA (version hiện tại), Xem lại bên góc trái ở trên cùng khi vào iTV Việt có ...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:47 PM
Help menu
Trong iTV Việt bấm qua trái hoặc lên  Việt TV, trong Tổng Hợp số 1 đi xuống cuối cùng sẽ có HELP MEMU.     1- Kiểm tra tốc độ internet .   2- Cài...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:46 PM
Clear cache
Thỉnh thoảng bạn cần phải clear cache trong máy để máy chạy nhanh hơn, Khi vào iTV Việt bấm qua bên trái (phần UNLOOCK) sẽ thấy CLEAR CACHE. Vào clear ...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:47 PM
Apps mới.
 Trong iTV Viêt lên Viêt TV qua Tổng Hợp số 1. Xuống cuối cùng sẽ có Help menu.   Hoặc trong iTV Việt bấm qua trái sẽ thấy Help menu. Có phần cài đ...
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:47 PM
Phân biệt hộp iTV Việt và quick reset.
           Loại máy                                                                                                                                 Setting ...
Tue, 6 Feb, 2018 at 4:45 PM
Toàn bộ các máy iTV Việt 1K, 4K V1 &V2 phải update lên 6.XX
Toàn bộ các máy iTV V 1K, 4K V2 & V1  phải update lên version 6.XX ( nhìn lên góc trái trên cùng trong iTV V). Máy sẽ tự động update tại nhà không cần ...
Wed, 7 Feb, 2018 at 11:54 AM
New Youtube
Một số máy khi dùng Youtube cũ sẽ hiện lên quãng cáo.Sau khi quãng cáo sẽ không dùng được. Nên vào iTV Viêt, bấm qua trái sẽ thấy Help menu - ok - . Bấm và...
Sat, 24 Mar, 2018 at 3:25 PM