Hỏi & Đáp

Màn hình có những khung hình nhỏ và khung hình của TV nằm bên phải
Dể sửa hình trong program ITV VIET: - QUIT hoặc thoát ITV VIET, rồi về HOME - Vào icon SETTINGS, chọn SCREEN: - Tắt HDMI AUTO DETECTION -> ...
Sun, 8 Nov, 2015 at 2:33 PM